Stichting Vrienden van DHAN

Stichting Vrienden van DHAN is opgericht op 15 februari 2006 en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 18082054.
Giften kunnen worden gestort op bankrekeningnummer NL 77 RABO 0120 2603 36.

De stichting verleent steun aan de werkzaamheden van de DHAN Foundation, gevestigd in Madurai, Tamil Nadu, India met name op het terrein van:

a. Onderwijs aan kansarme kinderen;
b. Activiteiten die leiden tot het verminderen van armoede;
c. Verbeteren van levensomstandigheden en gezondheidssituatie;
d. Het bevorderen van begrip voor het verband tussen duurzame ontwikkeling, gezondheid, welzijn,
    opleiding en vrede.
 


ANBI