Doelstelling

a. Het werven van donateurs (‘vrienden’). De financiële bijdrage van deze donateurs wordt gebruikt ter
    ondersteuning van de werkzaamheden van de DHAN Foundation;

b. Het werven van sponsoren en fondsen voor de verschillende projecten van de DHAN Foundation;

c. Het organiseren van verkoop van producten vervaardigd door de mensen uit de Zelfhulpgroepen;

d. Het organiseren van contacten tussen individuen en / of bedrijven en de stafleden van de DHAN
    Foundation met het doel door concrete activiteiten de levensomstandigheden van de armen te
    verbeteren;

e. Het bevorderen van toerisme naar de werkgebieden van de DHAN Foundation, waarbij de toeristen
    kennis nemen van de werkzaamheden van de DHAN Foundation en geld besteden bij de
    zelfhulpgroepen. De organisatie van de reizen biedt de DHAN Foundation een bron van inkomsten;

f. Informatie aan de donateurs door middel van regelmatige nieuwsbrieven;

g. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
    houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


ANBI