Ontwikkelingstoerisme

Een reis naar India? De kans om projecten van DHAN Foundation te bezoeken!

Een reis naar India is een reis vol blijvende indrukken en emoties.
En uit de ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat DHAN – India uitstekend in staat is een fantastische reis te organiseren. Het doel van de reis is dat de reizigers kennis maken met de ontwikkelingsprojecten van DHAN Foundation en tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van de mensen ter plekke.
Dat komt doordat vrijwel al het geld voor de reis wordt besteed bij lokale kleine ondernemers die deel uitmaken van DHAN Foundation.

De organisatie van informatiebijeenkomsten ligt in handen van Stichting Vrienden van DHAN. Indien u belangstelling heeft of nadere informatie wenst, kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden via de pagina "contact".

 


ANBI