Stichting Vrienden van DHAN en ANBI.

Stichting Vrienden van Dhan is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer is 816856011.

Stichting Vrienden van Dhan heeft ten doel het verlenen van steun aan de werkzaamheden van de DHAN Foundation, gevestigd in Madurai, Tamil Nadu, India met name op het terrein van:

  • onderwijs aan de kansarme kinderen van leden van de DHAN Foundation;
  • activiteiten die leiden tot het verminderen van de armoede van de leden van DHAN Foundation;
  • verbeteren van de levensomstandigheden en gezondheidssituatie van de leden van DHAN Foundation;
  • het bevorderen van begrip voor het verband tussen duurzame ontwikkeling, gezondheid, welzijn, opleiding en vrede. 
De hoofdlijnen van ons beleidsplan zijn: 
  • het werven van donateurs (‘vrienden’). De financiële bijdrage van deze donateurs wordt gebruikt ter ondersteuning van de werkzaamheden van de DHAN Foundation;
  • het werven van sponsoren en fondsen voor de verschillende projecten van DHAN Foundation;door leden van de DHAN Foundation;
  • het organiseren van contacten tussen individuen en / of bedrijven en de stafleden van DHAN Foundation met het doel door concrete activiteiten de levensomstandighedenvan de DHAN Foundation leden in de ruimste zin van het woord te verbeteren;
  • het bevorderen van toerisme naar de werkgebieden van DHAN Foundation, waarbij de toeristen kennis nemen van de werkzaamheden van DHAN Foundation en geld besteden bij lokale leden. De organisatie van de reizen biedt DHAN Foundation een bron van inkomsten;
  • informatie aan de donateurs door middel van regelmatige nieuwsbrieven;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Onze bestuurders hebben deze functies:
Voorzitter: Annette Houtekamer-van Dam
Secretaris: Diny Fockens-Brink
Penningmeester: Corné de Jonge
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 
Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en ons financieel jaarverslag zie onze nieuwsbrief:
 
Financiële verantwoording:

Het postadres van Stichting Vrienden van DHAN:
Elsbosweg 11A

7381 BH Klarenbeek

Tel: (055) 5191904

 

 

 


ANBI