Scholing

Scholing is de manier om mensen die in grote armoede leven uit hun neerwaartse spiraal te halen. Scholing is de manier om nieuwe generaties kansen tot zelfontplooiing te geven. Stichting Vrienden van DHAN wendt derhalve een groot deel van het geld dat zij ontvangt aan voor de oprichting en instandhouding van kleine scholen in ver weg gelegen dorpen.
Ook wordt er geld bestemd voor de ontwikkeling van lesmaterialen die nodig zijn om kinderen die uit het gewone schoolsysteem zijn gevallen bijles te geven.

 


ANBI