Water spaarbekken

 

Water is van levensbelang

Op het platteland in het zuiden van India komt drinkwater niet uit de kraan. Het komt zelfs niet uit een pomp op het dorpsplein. En de waterputten die er waren, staan droog.

Door de klimaatverandering wordt de moesson-periode namelijk steeds korter.

En als gevolg daarvan wordt ook de grondwaterstand steeds lager. Met name voor de arme mensen op het platteland zijn de gevolgen ingrijpend. Zij kunnen zich geen dure dieselpompen, die het water van 300 meter diep oppompen, veroorloven.

Spaarbekkens bieden uitkomst

Mensen gaan nu spaarbekkens aan de rand van het dorp graven. Ze graven door tot een laag bereikt wordt die geen water door laat, meestal is dat na 5 meter. Tijdens het regenseizoen wordt de regen in het spaarbekken, dat wel 80 meter in doorsnee kan zijn, opgevangen. Ook worden in het regenseizoen kleinere poelen gegraven en wordt het water via betonnen goten naar het spaarbekken geleid. Zo wordt water gespaard waar het dorp de rest van het jaar van kan leven.

De naam van zo’n spaarbekken is : Oorani (spreek uit oeraanie).

Voor de aanleg van zo’n spaarbekken is 3.000 euro nodig

Dit bedrag wordt besteed aan het huren van vrachtauto’s voor het afvoeren van de verzilte grond. Er moeten betonnen goten worden aangelegd om het water uit de omgeving naar de Oorani te leiden. Er worden traptreden van beton gemaakt zodat de vrouwen over de dijk naar het water kunnen. Er worden hekken om het spaarbekken gezet, zodat de dieren de kanten niet vertrappen en er worden waterfilters geïnstalleerd zodat de vrouwen het water kunnen filteren, voordat het wordt gedronken. De bewoners van het dorp dragen allemaal hun steentje bij, doordat ze allemaal helpen bij het graven, zonder dat er een vergoeding tegenover staat.

Help ook mee om geld bijeen te brengen voor de aanleg van een spaarbekken

Wilt u daadwerkelijk meehelpen om het leven van duizenden arme mensen in het zuiden van India te verlichten, maak dan een bijdrage over voor de aanleg van een Oorani. U doet dat door bij uw gift de vermelding: spaarbekken te vermelden.

In deze video van Dhan Foundation is te zien hoe een schone waterbron in dorpen een oplossing vormt.


ANBI