Nieuws

ANBI

Algemene gegevens

Naam
Stichting Vrienden van Dhan
RSIN of fiscaal nummer 816856011
Contactgegevens Stichting Vrienden van Dhan
  Elsbosweg 11A
  7381 BH Klarenbeek
  Tel. 055-5191904

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Annette Houtekamer-van Dam
Secretaris Diny Fockens-Brink
Penningmeester Corné de Jonge

 

Beleidsplan

Stichting Vrienden van Dhan heeft ten doel het verlenen van steun aan de werkzaamheden van de DHAN Foundation, gevestigd in Madurai, Tamil Nadu, India met name op het terrein van:

 • onderwijs aan de kansarme kinderen van leden van de DHAN Foundation;
 • activiteiten die leiden tot het verminderen van de armoede van de leden van DHAN Foundation;
 • verbeteren van de levensomstandigheden en gezondheidssituatie van de leden van DHAN Foundation;
 • het bevorderen van begrip voor het verband tussen duurzame ontwikkeling, gezondheid, welzijn, opleiding en vrede.

 

Beloningsbeleid

Geen beloning, het betreft vrijwilligerswerk.

 

Doelstelling

Het werven van donateurs (‘vrienden’). De financiële bijdrage van deze donateurs wordt gebruikt ter ondersteuning van de werkzaamheden van de DHAN Foundation;

 • het werven van sponsoren en fondsen voor de verschillende projecten van DHAN Foundation; door leden van de DHAN Foundation;
 • het organiseren van contacten tussen individuen en / of bedrijven en de stafleden van DHAN Foundation met het doel door concrete activiteiten de levensomstandigheden van de DHAN Foundation leden in de ruimste zin van het woord te verbeteren;
 • het bevorderen van toerisme naar de werkgebieden van DHAN Foundation, waarbij de toeristen kennis nemen van de werkzaamheden van DHAN Foundation en geld besteden bij lokale leden. De organisatie van de reizen biedt DHAN Foundation een bron van inkomsten;
 • informatie aan de donateurs door middel van regelmatige nieuwsbrieven;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

 • Collectes in de kerken van Klarenbeek, Voorst en Wilp
 • Collectes in de kerk van Terheijden-Wagenberg
 • Bijdragen van Vrienden
 • Met behulp van uw financiële bijdrage heeft DHAN gemeenschappelijke keukens uit de dorpen opgezet, waar migranten die vanuit de steden naar hun dorpen zijn teruggekeerd, eten krijgen.
  Deze migranten hebben nu geen enkele bron van inkomen in de dorpen, want daar is simpelweg geen werk voor hen, reden waarom ze in de steden werkten.
  Op dit moment komen de bedrijven langzaam weer op gang, maar de situatie is uiterst onzeker, het lijkt dat zodra de lock-down wordt opgeheven binnen 2 weken het sterftecijfer weer toeneemt en dan gaat er weer een lock-down voor 2 weken in.
  Het werkverschaffingsprogramma van de overheid is in de meeste staten weer opgestart. Landloze en kwetsbare gezinnen mogen 100 dagen sloten graven, struiken planten en waterbassins herstellen. Het biedt hen een klein inkomen en het is een relatief veilige werkomgeving.
 • De scholen zijn dicht in India, al sinds maart. Ook de bijscholingsactiviteiten die wij vanuit de Vrienden van DHAN ondersteunen liggen stil. Dat wil niet zeggen dat er geen geld nodig is, integendeel: DHAN Foundation levert sinds het uitbreken van de pandemie en de daaruit voortvloeiende lock-down, boodschappenpakketten met 17 verschillende producten en rijst aan DHAN-ledenfamilies, met gegarandeerde kwaliteit tegen betaalbare prijzen. Dat is ook goed voor de boerenfamilies. Want transport van goederen is verboden en op deze manier kunnen de groenten, fruit en rijst toch nog worden verkocht.
 • Ook zijn in dorpen door DHAN gemeenschapskeukens opgestart. Met name de migranten die hun werk in de steden zijn kwijt geraakt en nu terug zijn in de dorpen, maken hier gebruik van.

 

Financiële verantwoording 

Het jaarverslag 2023 met financiele verantwoording

Het financieel jaarverslag 2022

Het beschrijvend jaarverslag 2022

Het financieel jaarverslag 2021

Het financieel jaarverslag 2020

Het beschrijvend jaarverslag 2020

Het financieel jaarverslag 2019

Het financieel jaarverslag 2018

Het financieel jaarverslag 2017

Het financieel jaarverslag 2016

Het financieel jaarverslag 2015

Het financieel jaarverslag 2014

Het financieel jaarverslag 2013


ANBI