Gezondheidszorg

Als je ziek bent ga je naar de dokter. Voor ons in Nederland is dat zo vanzelfsprekend dat we er eigenlijk nauwelijks bij stilstaan.
Maar in Zuid-India hebben miljoenen mensen geen enkele medische zorg.
In de grote steden biedt de overheid gratis medische zorg in staatsziekenhuizen.
Maar het is lang niet voor iedereen weggelegd om daar gebruik van te maken.
Bovendien komen bloedarmoede, ondervoeding en ziektes die met vaccinatie goed voorkomen kunnen worden nog in overvloed voor.
Door middel van scholing en werkgelegenheidsprojecten wordt geprobeerd de levensomstandigheden van ontzettend arme mensen stapje voor stapje te verbeteren.
Gebrek aan gezondheidszorg blijft echter een kwetsbare factor in dit geheel.
Stichting Vrienden van DHAN zet zich dan ook van harte en met overtuiging in om geld bijeen te brengen en sponsoren te vinden voor gezondheidszorgprojecten.
Nadat we in het verleden enkele individuele situaties hebben gesponsord, kiezen we er tegenwoordig voor de ontvangen gelden aan te wenden voor het SUHAM-project .

SUHAM = SUstainable Healthcare AdvanceMent en betekent: duurzame vooruitgang in gezondheidszorg. Concreet betekent dit dat DHAN – India inmiddels twee eigen ziekenhuisjes heeft opgezet, met een ambulance voor elk van hen. Ook is er veel aandacht voor preventie door middel van consultatiebureaus en voorlichtingsprogramma’s.
 


ANBI