DHAN Foundation

DHAN staat voor Development of Humane Action (ontwikkeling van humanitaire acties), maar DHAN is ook een Tamil-woord en betekent ook: geven. ‘Teruggeven aan de maatschappij’ is haar motto.

Deze stichting draagt gemotiveerde en bekwame jongeren aan om te werken met de armen, die een inkomen hebben van minder dan één Euro per dag. Deze jonge professionals, nu al meer dan vijfhonderd, werken aan innovatieve manieren om armoede de wereld uit te helpen en een verschil te maken in de levens van de armen.

Oxfam-Novib steunt, als partner, al een decennium lang DHAN Foundation in haar acties.

Al ruim 20 jaar is de doelstelling van DHAN Foundation om de mensen geestelijk en lichamelijk weerbaarder te maken, zodat zij in staat zijn zelf concrete bijdragen te leveren aan het verbeteren van hun levensomstandigheden. Ze gebruikt haar ervaringen en bevindingen met het direct werken met de (arme) gemeenschappen voor beleidsvormingen op lokaal en nationaal niveau in het voordeel van de armen.

DHAN Foundation bereikt op dit moment 2 miljoen (ultimo 2020) arme families verspreid over duizenden dorpen en sloppenwijken in 14 staten van India.

Teneinde de zelfwerkzaamheid van de mensen zo veel mogelijk te stimuleren, wordt gewerkt met zelf hulp groepen van 15 á 20 vrouwen of boeren in twee van haar grootste projecten, te weten microfinanciering voor arme vrouwen (Kalanjiam) en het water- en landbouwproject voor boeren (Vayalagam).
Deze zelfhulpgroepen, de Kalanjiams genaamd, zijn georganiseerd in clusters en die weer in federaties (linking pin model of nested institutions). Een federatie kan bestaan uit ca. 3000 vrouwen.

Verder houdt zij zich bezig met microverzekeringen, informatietechnologie voor de armen (IT for poor), development management opleidingen enz.
Ook helpt zij de federaties met de verbetering van:

• Drinkwatervoorzieningen
• Gezondheid
• (Aanvullend) Onderwijs
• Huisvesting
• Marketing van producten
• Werkgelegenheid

Lees meer over DHAN Foundation en haar projecten op: www.DHAN.org
 

Lees meer over DHAN Foundation's aanpak en acties voor de allerarmsten bij het corona virus (COVID-19) op https://dhan.org/COVID-19.php om te zien wat er met uw donaties voor dit specifieke doel vanuit Vrienden van Dhan gedaan wordt.


ANBI